Українські народні пісні

І ПО ТОЙ БІК ГОРА, І ПО СЕЙ БІК ГОРА
Українська народна пісня

І по той бік гора, і по сей бік гора,
Поміж тими гіроньками — ясная зоря.
То не ясная зоря, то дівчина моя
Яром, яром да долиною по воду ішла.
А за нею да козак на воронім да кониченьку —
Попід горою у голубому жупаниченьку:
— Дівчино моя,
Напій же коня
З рубленої да криниченьки
Холодної да водиченьки
З повного відра!
— Козаченьку мій,
Не п’є води кінь *
З рубленої да криниченьки
Холодної да водиченьки
З повного відра.

Походження та примітки

І по той бік гора, і по сей бік гора. БФ-1, арк. 6, № 9. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250).

* В іншому запису О. Бодянського ці два рядки звучать інакше:

Якби ж я твоя —

Напоїла б коня.

Варіанти пісні є у Метлинського (Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского. К., 1854, с. 34), Осипа Бодянського (БО, од. зб. 187, арк. 166. БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 93.