Українські народні пісні

Іване, Івашеньку, та не грай конем

Купальська

Іване, Івашеньку,
Та не грай конем
Да понад морем;
Іване, Івашеньку,
Да Дунай-море
Да й урічливе,
Іване, Івашеньку.
Урочу я тебе
І коня твого,
Іване, Івашеньку,
Коня вороного,
Тебе молодого.
Іване, Івашеньку,
Збрую твою
Да козацькую,
Іване, Івашеньку,
Красоту твою
Молодецькую,
Іване, Івашеньку.
Збрую твою
На возах везуть,
Іване, Івашеньку.
Красоту твою
На руках несуть,
Іване, Івашеньку.
В збрую твою
Убіраються,
Украшаються,
Іване, Івашеньку.
Да за горою
Да за кам’яною
Іване, Івашеньку.
Стоять коні
Да готовії,
Іване, Івашеньку,
Посідлані,
І поуздані,
Іване, Івашеньку,
Тільки сісти
Да й поїхати,
Іване, Івашеньку.
Да за гіроньку
По удівоньку;
Іване, Івашеньку.
Да удівоньку
Да легко брати,
Іване, Івашеньку,
Да легко брати,
Да важко жити,
Іване, Івашеньку.
За горою
Да за кам’яною
Іване, Івашеньку.
Стоять коні
Да готовії,
Іване, Івашеньку.
І посідлані,
І поуздані,
Іване, Івашеньку.
Тільки сісти
Да й поїхати,
Іване, Івашеньку.
Да за границю
Да по дівицю,
Іване, Івашеньку.
Що дівицю
Да важко брати,
Іване, Івашеньку.
Важко брати,
А легко жити,
Іване, Івашеньку.

Походження та примітки

ІВАНЕ, ІВАШЕНЬКУ, ТА НЕ ГРАЙ КОНЕМ.

Текст друкується за книгою «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, сторінка 222.

Мелодію дивіться там же, сторінка 221.

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні