Українські народні пісні

ІЗ-ЗА ДВОРА НОВЕНЬКОГО
Українська народна пісня

Із-за двора новенького
Ішла челядь, не співала,
Бо лихого пана мала.
Темна ночка наступає,
Пан додому не пускає,
Роботоньку закладає.
«Налуж, пане, головою
Із твоєю роботою!»

Походження та примітки

Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае. Вып. I. Вильна, 1866., с. 122 (с. Яблочна, Сєдлецької губ.).