Українські народні пісні

ЇХАЛИ БОЯРЕ ГОРОЮ
Українська народна пісня

Їхали бояре горою,
Кликали Мариночку з собою:
— Ходи, ходи, Маринонько, із нами,
Да дамо тобі квіточку з перами!
— Я ж тієї квіточки не зношу,
Полюбила Антонечка, як душу!

Походження та примітки

Їхали бояре горою. БО, од. зб. 186, арк. 99. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 79.