Українські народні пісні

А В ЄДНІМ СЕЛІ НЕДАЛЕКО ДУБНА
Українська народна пісня

А в єднім селі недалеко Дубна
Вандрувала пара з собов нешлюбна:
Грицько з Марухою,
А з свойою чернухою
Шукати си місця.

Та знайшла си місце у єдного пана,
Дарував їм той пан козу і барана;
Грицько вгору іде,
Шумить, бубнить, куда іде,
Що в великім щастю.

Дарував їм той пан іще і телицю;
А Маруха каже: добре нам ту, Грицю!
Грицько вгору іде,
Шумить, бубнить, куда іде,
Що в великім щастю.

Ой зачав же Грицько о хаті мислити,
Пішов він до пана о ню же просити.
Грицько вгору іде,
Шумить, бубнить, куда іде,
Що в великім щастю.

Там же єго жінка та й не дармувала,
Псам їсти варила, з двораками гуляла.
Грицько вгору іде,
Шумить, бубнить, куда іде.
Що в великім щастю.

І там ся до Грицька свині збігали,
Грицькові з жінкою мешкати не дали.
Грицько з села іде,
Мислив, що зле буде,
Мусів утікати.

Походження та примітки

А В ЄДНІМ СЕЛІ НЕДАЛЕКО ДУБНА. А.

Запис. в Галичині.

«Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Pauli Zegota, т. I, Львів, 1839; т. II, Львів, 1840, II, сторінки 104—105, ч. 6.

Варіанти

  • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінки 471—472, ч. 6.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Недоладне подружжя