Українські народні пісні

А В ГОРОДІ СЛИВКА

А в городі сливка,
Там ходить старша світилка,
На світилці черевички,
На світилці китайочка,
А світилка, як паняночка.

Походження та примітки

А в городі сливка. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 159.

Мелодія КУХАРОЧКА НАША

Останні два рядки співаються на мелодію двох попередніх.

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Дружчини
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні