Українські народні пісні

А В МІСЯЦІ ОКТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША
Українська народна пісня

А в місяці октябрі випала пороша,
Тим дід бабу полюбив, що дуже хороша.

Нема зубів, ні очей, ні руки правої, —
Дід тупає коло баби, як край молодощі.

Узяв бабу за рученьку, повів у садочок:
— Ти ж моя люба, мила, дорогий цвіточок!

Повернувши із садочка, повів у світлицю,
Поважає свою бабу, як ту молодицю.

Посадивши на кроваті, став пильно дивиться,
Оглядиться, аж і баба зовсім не годиться:.

І сліпая, і кривая,
І ще к тому злая,
Все свариться, все ворчить,
Против діда не мовчить.

Став дід річ їй говорить, став бабу дражнити,
І способу добирав, як бабу побити.

Ціловав, миловав і по щоках ляскав,
І сам дідок утомився, поки бабу вкоськав.

Ціловав, миловав, побив бабу да й прогнав;
— Оце тобі, вража бабо, щоб ти знала мій нрав!

Куди ж тебе повести, чи в хату, чи в сіни?
Поведу тебе в свинишник, щоб свині із’їли!

Баба бачить, що біда, та стала проситься:
— Мій сивий голубоньку, за що ж нам биться?

Дід од серця одійшов
Да й до баби прийшов.
— Іди, бабо, вмийся,
Прекрасно вберися.

Надівай ти дорогоє і всякеє білля,
Хочу тебе повести хоч раз на весілля!

Баба сильно ізраділа, стала прибираться,
— Ой думаю, сив голубе, ласки сподіваться!

Прибралася во всі вбори і во всі наряди:
— Тепер мене, сив голубе, куди хоч провади.

Узяв бабу за рученьку, за прекрасну вроду
І, завівши на мостові, да й упхнув у воду.

Бабка сильно закричала: «Рятуй мене, друже!
Нащо мене сюди впхнув? Тут глибоко дуже!»

Став дід річ говорить: «Отту, бабо, кайся!
Тут холодненька водиця, трішки покупайся!»

Ой що баба вирне,
То дід кийком двине...
Поти баба булькотала,
Поки там пропала!

Іде дідок і радіє, і в долоні плеще:
— Ой коли я здоров буду, оженю ся іще!

Коли оглядиться, — аж і зовсім не годиться!
Став сам собі божитися: «Не буду жениться!

Нехай тії женяться, котрі молодії,
Нехай беруть хоч старії, аби не сліпії.

Старенькая бабка добрий борщик варить,
А сліпая да кривая худоби ізбавить!»

Українська народна пісня А В МІСЯЦІ ОКТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША — ноти
А В МІСЯЦІ ОКТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

А В МІСЯЦІ ОКТЯБРІ ВИПАЛА ПОРОША. Д.

Запис. у м. Василькові в другій половині XIX ст.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28, одиниця зберігання 580, арк. 16.

Мелодія друкується за збірником: А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 3, 1896, сторінка 60, ч. 28.

Варіанти

 • «Либретто малороссийских, польских, чешских, молдаванских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С. Д. Паливода-Карпенко», СПб., 1858, ч. 7
 • «Сборник песен Буковинского народа. Составил А. Лоначевский. Из матерьяла, доставленного Г. И. Купчанко в юго-западный отдел Русского географического общества», К., 1875, сторінка 306, ч. 364
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінки 1129—1130, ч. 85, 86
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, сторінка 478, ч. 7
 • «Записки юго-западного отд. имп. русского географического общества»., т. II, сторінка 592, ч. 364
 • Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінки 339—344
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 746—747, ч. 818
 • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, 1896, в. 3, сторінки 60—61 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 1—7, одиниця зберігання 836, арк. 98 (запис. М. Донець 1926 р. на Чернігівщині)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 1—7, одиниця зберігання 839, арк. 216 (запис. Н. Олійник 1927—1930 рр. на Чернігівщині)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 349, арк. 76
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 15—9, одиниця зберігання 181 в, арк. 39 (запис. 1929 р. в селі Курне Волинського р-ну)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 15—9, одиниця зберігання 229, арк. 163—164 (з Ровенщини)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 76, арк. 5 (запис. 1898 р. в Дрогобичі)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 6—4, одиниця зберігання 142, арк. 14—15 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 11—4, одиниця зберігання 564, арк. 9 (запис. від кобзаря І. Кравченка).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Баби і діди. Химери старих