Українські народні пісні

А ВЖЕ ВЕЧІР, ВЖЕ ПОВЕЧОРІЛО
Українська народна пісня

— А вже вечір, вже повечоріло,
Вже моє серденько повеселіло.
Ой уже вечір, вечір близенько,
Прийди до мене, моє серденько!
Ой прийди, прийди, да не буде кривди,
Хіба тоді кривда буде, як мене не буде.
Ой прийди, прийди, дорогий кришталю,
Серденько, рибонько, да не буде жалю.
Ой прийди, прийди, а я намалюю
На тій же стіні, де сидіти маю,
На тих же п’ялечках, де вишивати,
А на тій кроваті, де спочивати.
— Ох як я прийду, да тебе не застану,
Згорну рученьки да й нежив я стану.

Походження та примітки

А вже вечір, вже повечоріло. Записано від Т. В. Бодянської-Рубанової. БФ-1, арк. 8, № 14. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 249 аркуші під 14 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 97.