Українські народні пісні

А дєвочка Рая
Українська народна пісня

А дєвочка Рая
Йобнулась з сарая.
Який тебе хрєн заньос
Туди, дорогая!