Українські народні пісні

А НАШ ОКОМОН ГІРШЕ СОБАКИ
Українська народна пісня

А наш окомон гірше собаки,
Не варт і рожка табаки:
І кричить, і лає,
І обідати не дає.

Бодай пана кулі били,
Як ми руки потомили!
Бодай пана громи били,
Як ми ноги потомили!

Походження та примітки

Материалы для этнографии Седлецкой губернии. Собрал И. В. Бессараба. Сборник отд. русского языка и словесности имп. Академии наук, т. LXXV, № 7. СПб., 1903, с. 90.