Українські народні пісні

А ХТО ХОЧЕ ГАНДЗЮ ЗНАТИ
Українська народна пісня

А хто хоче Гандзю знати,
Прошу мене запитати,
Бо я Гандзю добре знаю,
Бо я в Гандзі все буваю.

Там-то Гандзя, там-то стан,
Не з дурниці любив пан!
Там-то Гандзя, там-то гожа,
Там-то личко, як та рожа.

Іно в Гандзі зла натура,
Сіла шити та й заснула.
Прийшов тато та й торкає:
— Вставай, Гандзю, вже світає!

Походження та примітки

А ХТО ХОЧЕ ГАНДЗЮ ЗНАТИ.

Запис. в 1889—1894 рр. на Станіславщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 94, арк. 6.

Варіанти

 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, № 126
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1114.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Ліниві, безгосподарні дівчата

А ХТО ХОЧЕ ГАНДЗЮ ЗНАТИ
Українська народна пісня

А хто хоче Гандзю знати,
Прошу мене запитати,
Я вам скажу правду щиру,
Тільки прошу, дайте віру.

Така красна, яко рожа,
Як тополя, така гожа,
А в рум’янці така сила,
Що всі цвіти погасила.

Зуби, яко перла чисті,
Циці тверді і паристі,
А все тіло, як день, біле,
Куди глянеш — всюди миле.

Там-то Гандзя, там-то зух,
Там-то письо, як пампух,
Там-то брови, там-то очі,
Цілуй, цілуй, ще ся хоче.

Як я Гандзю не зобачу,
То ся тужу, то ся плачу,
Скоро Гандзя на мня гляне,
То вся туга перестане.

Як я з Гандзею зійдуся,
Тоді ж то я утішуся;
Там-то брови, там-то очі,
Цілуй, цілуй, ще ся хоче!

Ой най ся багач не хвалить,
Що мене Гандзя позбавить;
Не возьме ми жадна сила,
Бо ми Гандзя, бігме, мила!

Походження та примітки

А ХТО ХОЧЕ ГАНДЗЮ ЗНАТИ. А.

Запис. в 1830-х роках.

Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР, фонд О. Бодянського, № 99, одиниця зберігання 195, арк. 201.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Легковажні жінки і чоловіки

А ХТО ХОЧЕ ГАНДЗЮ ЗНАТИ
Українська народна пісня

А хто хоче Гандзю знати,
Прошу мене запитати;
Прошу тебе — дай мі віру,
Скажу тобі правду щиру.
Моя Гандзя, коби рожа,
Як тополя, така гожа,
А в рум’янцю така сила,
Що всі цвіти закрасила!
Нехай багач ся не хвалить,
Що мі, Гандзю, тя позбавить,
Не видре ї жадна сила,
Мені Гандзя люба, мила.
Як я Гандзю не зобачу,
Завжди тужу, завжди плачу,
Як я, Гандзю, при тобі —
Моє щастя при мені.
Як я, Гандзю, од тебе —
Моє щастя од мене,
Як я Гандзю зобачу,
[Я радію і скачу].
І чи в сльоту, чи в погоду
Іду весел на роботу!

Походження та примітки

А ХТО ХОЧЕ ГАНДЗЮ ЗНАТИ. Б.

Запис. М. Костомаров на Волині.

«Малорусский литературный сборник. Изд. Д. Мордовцев», Саратов, 1859, сторінка 309, ч. 138.

Пісня, очевидно, літературного походження.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Легковажні жінки і чоловіки