Українські народні пісні

А ЩО ІЗ-ЗА ГОРИ ВИЛІТАВ СОКІЛ
Українська народна пісня

А що із-за гори вилітав сокіл,
Та вилітав сокіл, а за ним орел,
Та й за ним орел. Він кричить: «Постій!
Та не бить хочу, розпитать хочу.
Та і де ж ти бував, а що ти видав?»
«Я бував на морю, видав я диво,
Та видав я диво,- козака вбито,
Та козака вбито, не схоронено,
Та в крутім бережку похоронено.
Крізь його ребронька росте травонька,
Та коло серденька обвивається, (Двічі)
Та ніхто козаку не признається.
Прилетіло к йому а три ласточки,
А три ласточки, три касаточки:
Що перша ластонька — рідна матінка,
А друга ластонька — рідна сестронька, (Двічі)
А третя ластонька — жона молода.
Та де мати стояла — річка біжала,
А де сестриця — стала криниця,
Де жона молода — там роси нема, (Двічі)
Там роси нема і трава посхла».

Походження та примітки

Збірник українських пісень. Зібрав і у ноти завів М. Лисенко. Вип. І-VII. К., 1868-1911., с. 9 (с. Свидівка).