Українські народні пісні

БІГЛА ТЕЛИЧКА З НАБЕРЕЖНИЧКА
Українська народна пісня

Бігла теличка
З набережничка
Та забігла в дідів двір.
— Я вам, діду, защедрую —
Дайте пирога.
Як не дасте пирога,
Возьму вола за рога
Та виведу за поріг,
Зіб’ю йому правий ріг.
Буду рогом трубити,
Буду волом робити,
Хвостом буду поганять,
Собі гроші зароблять.

Українська народна пісня БІГЛА ТЕЛИЧКА З НАБЕРЕЖНИЧКА — ноти
БІГЛА ТЕЛИЧКА З НАБЕРЕЖНИЧКА — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Бігла теличка. Запис 1920 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 39, зв.

Джерело

Тематичні розділи

  • Колядки та щедрівки
  • Календарно-обрядові пісні