Українські народні пісні

Бодай тебе, та морозоньку
Українська народна пісня

Бодай тебе, та морозоньку,
Що зморозив та калиноньку,
Розгнівив всю родиноньку,
І близкую, і далекую,
І вбогую, і багатую.