Українські народні пісні

БРАТИКУ ДА НАМІСТНИЧКУ
Українська народна пісня

Братику да намістничку,
Сядь же ти да на містечку!
Не продавай сестри
За три,
За чотири,
За два золотиї!

Походження та примітки

Братику да намістничку. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 24. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Варіанти пісні знаходимо в Залеського (Wacław z Oleska. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwów, 1833, с. 25.), Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 303.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 82.