Українські народні пісні

В ПОЛІ КОРШОМКА ГОРІХОВАЯ
Українська народна пісня

В полі коршомка горіховая,

Приспів:

Калино, калино рясна,
Галино красна в батенька.

Прийшло до неї три коляднички.
А вони пили, не заплатили.
Вона молода заарештувала,
З одного взяла вороного коня,
З другого взяла гостру шабельку,
З третього взяла дорогу шубу.
Вороного коня батькові дала,
Гостру шабельку братику дала,
Дорогу шубу собі до шлюбу.
До шлюбу ішла, як зоря зійшла,
Чи то попівна, чи королівна?
То не попівна, не королівна,
Батькова дочка, як паняночка.

Походження та примітки

В ПОЛІ КОРШОМКА ГОРІХОВАЯ.

Запис: В. Томилін.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 6—4, одиниця зберігання 175, аркуш 34—35.

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 391—392, ч. 118;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 84—85, ч. 21, стор. 87—88, ч. 25;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 81—82, ч. 27—28;
  • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 496—524, ч. 37;
  • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1887, і, стор. 184, ч. З, 1904, І, стор. 10, ч. 1;
  • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 235—238, ч. 289, А, Г, Д, Е, Ж.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Дівчина-шинкарка відбирає в мандрівних молодців пропите майно і дарує його своїм рідним
  • Колядки та щедрівки дівчині
  • Календарно-обрядові пісні