Українські народні пісні

ВІД СТОЛА ДО ПОРОГА

Від стола до порога
Втоптана дорога,
Світилки топтали,
Помиї хлептали.

Походження та примітки

Від стола до порога. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 153, зв.

Мелодія А ДЕ ЦЕЇ ДІВЧИНОНЬКИ МАТИ

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Покривання молодої
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні