Українські народні пісні

ВІДЧИНИ, ПАНОЧКУ, ВОРОТА

Відчини, паночку, ворота,
Несем тобі віночок із злота. (Двічі)

Не з злота, не з злота — із жита.
Дай же, боже, женчикам прожити. (Двічі)

Походження та примітки

Відчини, паночку, ворота. Записано у 1921 р. від Явдохи Зуїхи, Марущачки, Мотрі Польової і Тихоні Бевзихи в с. Зятківцях. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 28, арк. 6.

Мелодія А НАШ ПАН МОЛОДИЙ

Джерело

Тематичні розділи

  • Обжинкові пісні
  • Календарно-обрядові пісні