Українські народні пісні

ВІТЕР З ПОЛЯ, ХВИЛЯ З МОРЯ
Українська народна пісня

Вітер з поля, хвиля з моря,
Гой, да довела любов до горя!
Світ-головушка крушиться,
Гой, да на плече орел садиться.
«Гой, да орел сизокрилий,
Скажи правдоньку, де мій милий?»
«А твій милий на роботі,
Гой, да у літейному заводі!»
«Що ж він робе-виробляє?»
«Гой, да мідні труби виливає!»...
Що ж ви, хлопці, наробили —
Ой да мідні труби поломили!
Пішла пара по заводу,
Ой да пішла славонька по народу.

Походження та примітки

ВІТЕР З ПОЛЯ, ХВИЛЯ З МОРЯ.

Записано в 1947 р. в с. Сковородинівка, Золочівського району, Харківської обл. З матеріалів Інституту МФЕ АН УРСР.

Це один з численних варіантів народної пісні про робітничий рух в перші роки після скасування кріпосного права. Пісня відображає перший період розвитку робітничого руху в Росії, коли «виведені з терпіння робітники під час перших забастовок іноді ламали машини, били шибки у фабричних приміщеннях, громили хазяйські крамниці і контори» («Історія ВКП(б). Короткий курс»» стор. 8).

Джерело

Тематичні розділи

  • Історичні пісні
  • Капіталістичний і поміщицький гніт у другій половині XIX — на початку XX ст. Боротьба робітників і селян проти експлуатації