Українські народні пісні

ВІЮТЬ ВІТРИ ВСЕ БУЙНІЇ
Українська народна пісня

Віють вітри все буйнії,
Та ідуть дощі все дрібнії,
Та землю орошають,
Та травою урощають,
А цвітами украшають.
Там стояли все кургани,
Де бурлаченьки проїжджали.
Та степи за степами,
І луги з берегами,
Там чумаченьки проходили
І бурлаченьків провозили,
А тепер не проходять
І бурлак не провозять, —
Все за вражими панами.
Наші бурлаченьки догадались —
Через Дунай-річку перебрались.
Та Дунай-річка мати,
Та не дай погибати
Нам, безщасним сіромахам!

Походження та примітки

Малорусские песни, преимущественно исторические, собранные Я. П. Новицким в Екатеринославской губернии в 1874-1894 гг. Харьков, 1894., с. 9. У пісні йдеться про втікачів на Запорожжя, яким допомагали чумаки.