Українські народні пісні

ВАСИЛЕВА МАТИ ПОШЛА ГОГОТАТИ
Українська народна пісня

Василева мати
Пошла гоготати.
Що ж їй дати?
Кишки, ковбаски,
На кийочку кашки.
На новоє літо
Роди, боже, жито,
Стебльом колосисто,
Корчом корчисто.
А з одного вічка
Буде хліба пічка.
А з одного колосочка
Буде жита бочка.

Походження та примітки

Запис: у селі Рогачі, Брестського пов. Е. Романов.

Материалы по этнографии Гродненской губернии, Вільно, 1911, стор. 96.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Дитячі засівалки (посипалки) на Новий рік. (Співають діти речитативом, ходячи на Новий рік по хатах і розсіваючи в кожній хаті по жмені зерна.)
  • Календарно-обрядові пісні