Українські народні пісні

ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ
Українська народна пісня

Зелена ліщина орішки зродила,
Молода дівчина козака любила. (Двічі)

Зелена ліщина орішки зродила,
Не раз мене мамця про козака била. (Двічі)

Била мене мати, іще буде бити,
Покля я престану козака любити. (Двічі)

А я не престану, покля не достану
Личка рум’яного, гарненького стану. (Двічі)

Над водою стою і в воду дивлюся,
Таку думку маю — піду утоплюся! (Двічі)

Не топися, дівче, не губ свою душу,
Хоц бис била найбідніша, я тя взяти мушу! (Двічі)

Мамусь моя, мамусь, лем єдну мя мате,
Подумайте собі, за кого мя дате? (Двічі)

Не дате мя за двох, тілько за єдного,
Мамусенько, мамко, коби за шувного! (Двічі)

Видам я ся, видам, моя мамко, видам,
А як ся не видам, то ся вдома придам. (Двічі)

Ту мя ночка зайшла, ту буду ночував,
Ой ту красьні грают — ту буду танцував! (Двічі)

Ту мій дім, ту мій дім, ту моя родина,
Ту мої конички, ту моя дівчина! (Двічі)

Високо, голубе, з дуба воду пити,
Далеко мі, дівче, до тебе ходити. (Двічі)

До тебе ходити і тебе просити,
Позволь ся мі, позволь, дівче, оженити. (Двічі)

Українська народна пісня ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ — ноти
ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Запис. Михайло Соболевський, село Устя Руське «Лемк. сп.» 1967 р.

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005

ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ
Українська народна пісня

Не будуме пити тоту горку воду,
Покля нам не дате нашу паню млоду. (Двічі)

Дайте же нам, дайте, што нам мате дати,
Бо ми не будеме так довго чекати. (Двічі)

Дайте же нам, дайте, по што ми ту пришли,
По гуся печене, по дівча червене! (Двічі)

Де молода сідит, там ся стіна світит.
Млодий ся озерат, чорни очи втерат. (Двічі)

Отвор, мамо, хижу, ведеме ті згризу,
Отвор і світлицю, бо маш робітницю. (Двічі)

Взяли зме вам єдно, ведемо вам двоє,
Дай Боже надале, жеби било троє! (Двічі)

Привитай, мамонько, твоє дітятонько,
Привитай обоє, бо і тото твоє. (Двічі)

Походження та примітки

Запис. Михайло Соболевський, село Костарівці та село Устя Руське Лемк. збірка 1967 р.

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005

ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ
Українська народна пісня

Дівчатко — лелія, лігай там, де і я,
Лігай на лавочку попри моїм бочку. (Двічі)

Якбим я лігала попри твоїм бочку,
Не ходила бим я в зеленім віночку. (Двічі)

Весіля ся кінчит, біда ся зачинат,
Молодиця плаче, же юж не витримат. (Двічі)

Не ход до нас, не ход, Ванцю кучерявий,
Буде до нас ходив шугай мальований. (Двічі)

Не ход до нас, не ход, ани ся не волоч,
Поза нашим домом травички не толоч. (Двічі)

Святий Боже, святий, жеби скоро ден бив,
Жеби м міг видіти, в котрім домі єм бив, (Двічі)

Ци в тім дерев’янім, ци в тім мурованім,
Ци в тім на брежечку, де мам фраїречку? (Двічі)

Не плач, Ганусь, не плач, не бере тя смаркач,
Бере тя особа — хлопець, як ягода. (Двічі)

Миленька, миленька, виб’ю ти окенка,
А виб’ю ти обі, а сам прийду к тобі, (Двічі)

Трепле мі ся очко за тобом, рибочко,
Треплют мі ся обі, пришли би ку тобі. (Двічі)

Зап Михайло Соболевський у с. Костарівці та с. Устя Руське

Походження та примітки

Запис. Михайло Соболевський, село Костарівці та село Устя Руське Лемк. збірка 1967 р.

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005

ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ
Українська народна пісня

Ой мамуньцю, мамцю, красне ймено Ванцьо,
Красне ймено його, дайте мя за нього. (Двічі)

Здаме ми ся, здаме, обидвоє здаме,
Бо ми обидвоє чорни очка маме,
На друге ся здаме, жадне нич не маме. (Двічі)

Не старайся, дівусь, він добрі ґаздує,
Ани єдну нічку дома не ночує. (Двічі)

Смот же ти, дівчатко, на тот свій віночок,
Як ся ти тріпоче доєден листочок. (Двічі)

А ци ти, дівчатко, камінне серце маш,
Же за своїм вінком заплакати не знаш! (Двічі)

А вінку, мій вінку, з доброго барвінку,
Як я тя тримала в скрини-перескринку. (Двічі)

Не могла я довше тебе затримати,
Пришли добри люде, мусілам тя дати. (Двічі)

Походження та примітки

Запис. Михайло Соболевський, село Костарівці та село Устя Руське Лемк. збірка 1967 р.

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005

ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ
Українська народна пісня

Пані млода наша поімала птаха,
Поімала двоє — чубати обоє. (Двічі)

Виберайся, сину, в щасливу годину,
По гарду дівчину, по добру ґаздиню. (Двічі)

До миленькой багно, я нич не дбам за то,
Переложу дручки, прейду помалючки. (Двічі)

Засвіт, мила, свічку, най перейду річку,
Засвіт, мила, зо дві, най перейду к тобі. (Двічі)

Отвор, мила, отвор, бо м ту давно не бив,
Бо я твої двері отверати забив. (Двічі)

Отвор, мила, же мі мальовани врата,
Жеби м сой не зламав перечко зо злота. (Двічі)

Бо як бим сой зламав єдну галузочку,
То бис юж не била мойом фраїрочком. (Двічі)

Ищи м ся не думав в тім рочку женити,
Мусіла с мі мила штоси поробити! (Двічі)

Походження та примітки

Запис. Михайло Соболевський, село Костарівці та село Устя Руське Лемк. збірка 1967 р.

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005

ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ
Українська народна пісня

Пустте же нас, пустте, або нам отворте,
Бо ся погніваме та й ся повертаме. (Двічі)

Не старайся, млода, же не знаш хліб печи,
Напече ти Петро, даст помеже плечи. (Двічі)

Шкода тя, дівчатко, шкода тя, шкода тя,
Ей, бо той млодий не для тя, не для тя. (Двічі)

Шкода тя, дівчатко, шкода тя для него —
Гуня позичана, холоші не єго! (Двічі)

Походження та примітки

Запис. Михайло Соболевський, село Костарівці та село Устя Руське Лемк. збірка 1967 р.

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005