Українські народні пісні

ВИЙДИ, ГРИЦЮ, НА УЛИЦЮ, І ТИ, КОВАЛЕНКУ
Українська народна пісня

Вийди, Грицю, на улицю, і ти, Коваленку,
Заграй мені у скрипочку стиха, помаленьку.
Ой скрипочка з барвіночка, а струни із рути:
Як заграєш на варвиці — на улиці чути.
Ой скрипочка з барвіночка, оріхове денце:
Як заграєш на тім боці — болить моє серце.
Ой ти вийдеш і я вийду, вийде й моя мати:
Нехай мати буде знати, кого зятем звати.

Походження та примітки

Вийди, Грицю, на улицю, і ти, Коваленку. БФ-1, арк. 85, № 22. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 22 аркуші під 22 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 64.