Українські народні пісні

ВОЙ БІГ, ПОМАГАЙ БІГ, ДІВЧИНО ПИШНА
Українська народна пісня

Вой біг, помагай біг, дівчино пишна,

Приспів:

В неділю рано
Зелено вино зібрано.

Ґречна дівочка, файна Анночко,
Просимо ж тебе на бесідочку,
На вислухання, на колядочку,
Єк ми будемо колядувати,
Красно співати і вінчовати.
А в саду, саду, вой у садочку
Там загорода сам винограда.
Пишна дівочка, файна Анночка
В неділю рано вина садила,
А в понеділок ба й поливала,
А у вівторок винце полола,
А у середу вистерігала,
А у четверочок кошульку шила.
— Кому вна шила? — Свому милому.
А у п’ятницю тканочку плела,
Тканочку плела, шовком увила.
Єк доплітала, та й си здрімала.
Вой проспалася, пробудилася:
В суботу рано з красного саду
Прилетів пташок до винограду.
Пишна дівчина то й ізбачила,
Што її винце пташок дзьобає.
А й бо вна його барз ізловила,
Єк ізловила, барз поганьбила:
— Про що ти, пташку, винце дзьобаєш,
Вой ци ти пташку ото не знаєш,
Що є у мене ще сім сестричок.
А я у мамки маймаленькая,
Прото я уже зарученая,
Вой за панича-королевича.
Є в мене братчик на вженінічку
Треба нам винце на весілєчко.
Хоче мня мамка повіновати,
Дає ми віна сім коровочок
Із телятками, із маленькими,
Усі дійненькі, усі сивенькі.
Чотири воли бо єк соколи,
Два коні сиві, золотогриві,
З возом кованим ще й утерханим,
Із тенгерицев та й із пшеницев.

Походження та примітки

ВОЙ БІГ, ПОМАГАЙ БІГ, ДІВЧИНО ПИШНА.

Запис: в 1920-х роках А. Ворон, Західна Україна.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 9, аркуш 18—19.

Варіанти

 • Альманах «Русалка Днестровая», Будима, 1837, стор. 41—42, ч. 7;
 • Żegota Pauli, «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Żegota Pauli», т. I, Львів, 1839, стор. 6—7, ч. 3;
 • А. Терещенко, Быт русского народа, стор. 80, «Семейная библиотека», 1855, стор. 24—25;
 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 330;
 • «Обычаи и поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем», К., 1860, стор. 24;
 • «Песни буковинского народа, записи Гр. Ив. Купчанко, Записки Юго-Западного отдела императорского русского географического общества», т. II, К., 1875, стор. 375—376, ч. 4;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 93, ч. 33, стор. 613—614, ч. 55;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 70, ч. 10, стор. 79—81, ч. 24—26, стор. 135, ч. 5, стор. 534—535, ч. I, стор. 547, ч. 6;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 399—402, ч. 126, стор. 467—468, ч. 34;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 472—495, ч. 36;
 • Іван Колесса, Галицько-руські народні пісні з мелодіями, зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса, «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, стор. 11, ч. 14 (з мелодією);
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1887, I, стор. 183—184, ч. 2;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 138—143, ч. 204—212;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 81, ч. 15, стор. 103—104, ч. 1, стор. 107, ч. 6;
 • «Сборник Харьковского историко-филологического общества», т. XVII, X., 1907, стор. 42;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 188—194, ч. 266, А, Е, Ж, Л, М, Н, О;
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 343, аркуш 6, фонд 28—3, одиниця зберігання 58, аркуш 54, фонд 6—4, одиниця зберігання 113, аркуш 14 (з мелодією);
 • Відділ рукописів Інституту літератури, фонд 3, одиниця зберігання 4075, аркуш 590.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчина стереже вино на весілля
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні