Українські народні пісні

ВЧОРА БУЛА НЕДІЛЕНЬКА, НИНІ ПОНЕДІЛОК
Українська народна пісня

Вчора була неділенька, нині понеділок;
Запросила Марисенька косити барвінок.

Приспів:

Ось біда — не дума,
Котру люблю — все кума!

— Іди преч, не займай, іди до нещастя,
Як я тебе полюбила, то не маю щастя.

Іди преч, не займай, іди собі к бісу,
Не для тебе чепурюся, свою біду тішу.

— А де ж тая керниченька, що голубка пила?
А де ж тая Марисенька, що мене любила?

А де ж тая керниченька, що голуб купався?
А де ж тая Марисенька, що я в ній кохався?

А у теї керниченьки золотії ключі;
— Дай же мені, Марисенько, що казала йдучи!

Добре тії ляшки чинять, що не кохаються,
Побравшися за рученьки, не занехаються!

Яром, яром, Марисенько, а я за тобою,
Чекай, чекай, Марисенько, говорім з собою!

Походження та примітки

ВЧОРА БУЛА НЕДІЛЕНЬКА, НИНІ ПОНЕДІЛОК. Г.

«Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, сторінки 213—214.

Варіанти

  • «Новейший всеобщий и полный песенник», ч. 183
  • «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Pauli Zegota, т. I, Львів, 1839; т. II, Львів, 1840, II, сторінка 163, № 17
  • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 8-й десяток, ч. 2
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 24—5, одиниця зберігання 81, арк. 3 (запис. І. Отто).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця