Українські народні пісні

ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ, ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ МОРГАЄ НА МЕНЕ
Українська народна пісня

Гарний хлопець, гарний хлопець моргає на мене:
— Прийди, прийди, серце моє, в неділю до мене.

— Ой не прийду я до тебе, боюсь чоловіка,
Як попадя, буде бити, вкоротає віка!

— Прийди, прийди, серце моє, в полудню годину,
А я свого старенького пошлю по калину.

Пішов старий, пішов бридкий калини ламати,
А я свого миленького впустила до хати.

— Біжи, доню, біжи, доню, тата виглядати,
Як ітиме з калиною, давай скорій знати!

Біжить доня, біжить доня та в долоні плеще:
— Гуляй, гуляй, матусенько, нема тата єще!

Відсунула кватирочку — він уже близенько:
— Де ж я тебе заховаю, ти ж моє серденько?

А я тебе заховаю у себе в кімнаті,
Сама ляжу на кроваті та буду стогнати.

— Біжи, старий, біжи, старий, та вколупни меду,
Ой щось мені трудно-нудно, голови не зведу!

Пішов старий, пішов бридкий меду колупати,
А я свого миленького випустила з хати.

— Біжи, серце, біжи, милий, ярами, горами,
А як тебе запитають — ходив за волами.

Біжить старий, біжить бридкий та в долоні клепле:
— Ой був же тут превражий син, єще місто тепле!

Гарний хлопець, гарний хлопець, у батька удався,
Понад яром в конопель сховався.

Українська народна пісня ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ, ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ МОРГАЄ НА МЕНЕ — ноти
ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ, ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ МОРГАЄ НА МЕНЕ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ, ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ МОРГАЄ НА МЕНЕ. Б.

А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 1 1896, ч. 10.

Варіанти

 • «Сб. памятников нар. творч. Юго-Запис. края», в. 1, сторінка 102, ч. 108
 • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 4-й десяток, ч. 4
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), I, сторінки 218—219, ч. 43
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, в. 1, сторінка 227, ч. 96
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінки 572—573
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 649, ч. 252
 • «Pokucie. Obraz etnograficzny. Skreślił Oskar Kolberg» t. I—II, Краків, 1883, сторінка 61, ч. 80 (з мелодією), сторінка 153, ч. 255
 • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 126
 • Журнал «Живая старина», СПб., з 1890 р., в. III і IV, 1902, сторінки 442—443
 • «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 1892-1938, т. 44, сторінка 202
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 471—472
 • «Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінки 345—346 (з мелодією)
 • «Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінка 347, ч. 312 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 49, арк. 6 (запис. М. Тучинський 1867 р. на Станіславщині)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 8—4, одиниця зберігання 472, арк. 69 (з Полісся)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 374, арк. 16 (запис. О. Рак на Буковині)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 33—3, одиниця зберігання 36, сторінка 3 (запис. 1922 р. на Київщині)
 • František Bartoš — Leoš Janáček, Národní pisně moravské, Прага, 1901, ч. 117.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Легковажні жінки і чоловіки