Українські народні пісні

ГЕЙ, З-ЗА ГОРИ ТА ІЗ-ЗА КРУЧІ
Українська народна пісня

Гей, з-за гори та із-за кручі та риплять вози ідучи,
Попереду та чумаченько, та вигукуючи!
Ой хоч вигукуй, хоч і не вигукуй, то пригодонька буде,
Гей, буде ж тобі та пригодонька та у чистому полі:
Гей, буде ж тобі та пригодонька, гей, у чистому полі,
Та вивернеш аж чотири мажі та на роздоллі солі.
«Ой сюди, сюди, молода дівчино, та солі купувати!
Ой не так солі та купувати, як жалю завдавати!»
«Гей, годі ж тобі, молодий чумаче, та під возом лежати:
Бери косу, іди в росу та травиченьку тяти!»
«Ой бодай же ти, молода дівчино, та того й не діждала,
Ой щоб моя смоляна ручка та травиченьку тяла!»
«Гей, годі ж тобі, молодий чумаче, та під возом лежати:
Та бери серпи та йди в степи та пшениченьку жати!»
«Ой бодай же ти, молода дівчино, та того й не діждала,
Гей, щоб моя смоляна ручка та пшениченьку жала!»

Походження та примітки

Збірник українських пісень. Зібрав і у ноти завів М. Лисенко. Вип. І-VII. К., 1868-1911., с. 23 (с. Дударі на Канівщині).