Українські народні пісні

ГЕЙ, ХОРОША МОЛОДИЧКА МОРГАЛА НА МЕНЕ
Українська народна пісня

Гей, хороша молодичка моргала на мене:
— Покинь, покинь молотити та ходи до мене.

— Ой не піду, бо ся бою, маєш чоловіка,
Як мя зловить, буде бити, збавить мені віка.

— Прийди, прийди, гожий хлопче, хотя на годину,
Я старого бородача пішлю по калину.

— Піди, старий бородачу, мені по калину,
Бо я такий кашель маю, що трохи не згину.

Пішов старий, бородатий, калину ламати,
Ой привела молодого із сіней до хати.

Сів він собі в кінці стола, курку обирає,
Хорошую молодичку д’ собі пригортає.

— Вийди, доню, на улицю тата визирати,
А як буде вже близенько, давай мені знати.

Вийшла доня на вулицю, в білі руки плеще:
— Гуляй, гуляй, моя мати, не йде тато єще!

Погляну я в кватирочку — вже старого видко.
— Увивайся, жвавий хлопче, коло курки швидко!

Погляну я в кватирочку, старий вже близенько:
— Ох, де ж я тебе подію, ти моє серденько?

Сховаю тя, мій миленький, під м’яку перину,
Сама ляжу на постелі та й скажу, що гину.

Прийшов старий, бородатий з калинов до хати,
Як стояла, так упала, почала стогнати.

— Ой йди, старий, бородатий, купи мені меду,
Бо щось мені тяжко, нудно, головки не зведу.

Пішов старий, бородатий меду купувати,
Гей, вивела молодого до сіней із хати.

А я хлопець зуховатий, в свого батька вдався,
Низом, низом попід плотом, в коноплі сховався.

Йшли дівчата молодії конопельки брати,
Не дали мні, молодому, і там погибати.

Прийшов старий, бородатий та й руками трепле:
— Який дідько тута був, — іще місце тепле?

— А ти, старий, бородатий, не вчися брехати,
Коли який дідько був, то було ж піймати.

Походження та примітки

ГЕЙ, ХОРОША МОЛОДИЧКА МОРГАЛА НА МЕНЕ. А.

Запис. на початку XIX ст. в Галичині.

Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінка 368, ч, 210.

Передрук

 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 130.

Варіанти

 • «Сб. памятников нар. творч. Юго-Запис. края», в. 1, сторінка 102, ч. 108
 • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 4-й десяток, ч. 4
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), I, сторінки 218—219, ч. 43
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, в. 1, сторінка 227, ч. 96
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінки 572—573
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 649, ч. 252
 • «Pokucie. Obraz etnograficzny. Skreślił Oskar Kolberg» t. I—II, Краків, 1883, сторінка 61, ч. 80 (з мелодією), сторінка 153, ч. 255
 • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 126
 • Журнал «Живая старина», СПб., з 1890 р., в. III і IV, 1902, сторінки 442—443
 • «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 1892-1938, т. 44, сторінка 202
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 471—472
 • «Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінки 345—346 (з мелодією)
 • «Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінка 347, ч. 312 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 49, арк. 6 (запис. М. Тучинський 1867 р. на Станіславщині)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 8—4, одиниця зберігання 472, арк. 69 (з Полісся)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 374, арк. 16 (запис. О. Рак на Буковині)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 33—3, одиниця зберігання 36, сторінка 3 (запис. 1922 р. на Київщині)
 • František Bartoš — Leoš Janáček, Národní pisně moravské, Прага, 1901, ч. 117.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Легковажні жінки і чоловіки