Українські народні пісні

ГОДІ, БЕРЕЗО, ЗЕЛЕНІЙ СТОЯТИ
Українська народна пісня

Годі, березо, зеленій стояти,
Пора тобі свій лист опускати:
Беруть, беруть молодця в солдати;
За ним плаче та старая мати.
«Не плач, мати, бо ти вже старая,
Нехай плаче жінка молодая.
Ой у жінки та дрібнії дітки,
Остаються навіки сирітки.
Остаються панам на поталу,
А я піду служить государю;
Остаються панам на поругу,
А я піду у вічнюю службу.
Брати будуть на худобі жити,
А я буду цареві служити;
Брати будуть дітками втішаться,
А я буду сльозами вмиваться».

Походження та примітки

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной имп. Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским. Т. V. СПб., 1874., с. 990.