Українські народні пісні

ГОП-ГОП, КОЗУНЮ, ГОП-ГОП, СІРЕНЬКА, ГОП-ГОП, БІЛЕНЬКА
Українська народна пісня

Гоп-гоп, козуню,
Гоп-гоп, сіренька, гоп-гоп, біленька.
Ой розходилася, розвеселилася,
По сьому дому, по веселому.
Ой поклонися свому господару,
І жінці його, і дітям його!
Гоп-гоп, козуню,
Гоп-гоп, сіренька, гоп-гоп, біленька.
Де коза стопою, там жито копою,
Де коза рогом, там жито стогом.
Де коза ходить, там жито родить.
Гоп-гоп, козуню,
Гоп-гоп, сіренька, гоп-гоп, біленька.
Послухай, козуню, де в дзвони звонять,
Де в бубни бубнять, де в скрипки грають
Гоп-гоп, козуню,
Гоп-гоп, сіренька, гоп-гоп, біленька!
Погляди на гради, чи нема зради?
Старая баба, то тая зрада,
Солому січе, пироги пече,
А сіно смажить, пироги мастить.
Гоп-гоп, козуню,
Гоп-гоп, сіренька, гоп-гоп, біленька!
Вискочив вовчок, за козу чок-чок,
А вовченята — за козенята.
Мудрая козуня догадалася,
В темнії лози сховалася.
Уже не бійся ні в полі ловця,
Ні в лісі стрільця.
Одно боюся старого діда,
Сивобородого.
Той мене заб’є з тупого лучка,
З правого плечка.
Гоп-гоп, козуню,
Гоп-гоп, сіренька, гоп-гоп, біленька!
У нашої козоньки чотири ноженьки.
Гоп-гоп, козуню...

Походження та примітки

Запис: Отецький на Волині.

«Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 268—269.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Пісні при водінні кози
  • Календарно-обрядові пісні