Українські народні пісні

ГОРДИЙ ТА ПИШНИЙ, ПАНЕ ІВАНЕ
Українська народна пісня

Гордий та пишний, пане Іване,
Що ж ти ой собі згорда счинаєш,
Згорда счинаєш, коником граєш,
Попід Хотинці коником граєш?
Слуги ба й кажуть: — Це наш пан їде?
Матінка каже: — Це мій син їде!
— По чім ти єго ба й розпізнала?
— Розпізнала-м го по сорочечці.
На нім сорочка, як день, біленька,
Як день, біленька, як лист, тоненька.
Де ж вна ой шита? — В сонці, в віконці.
Де ж вна золена? — В злоті зільниці.
Де ж вна ба й прана? — Края Дуная.
Де ж вна кручена? — В коня стремені.
Де ж вна сушена? — В тура на розі.
Де ж вна тачана? — В Львові на столі.
Де ж вна вбирана? — В царськім обозі.

Походження та примітки

ГОРДИЙ ТА ПИШНИЙ, ПАНЕ ІВАНЕ.

Запис: Володимир Шухевич у селі Яворів, Галичина.

«Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 102— 103.

Варіанти

 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 334;
 • Zienkiewicz, Piosenki gminne ludu Pińskiego, стор. 22;
 • «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова», К., т. I, 1874, стор. 6—7, ч. 2;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 18, ч. 25; стор. 606—607, ч. 44;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 46, ч. 19; стор. 58—59, ч. 33; стор. 116, ч. 3; стор. 533—534, ч. І;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 294, ч. 29; стор. 274—275, ч. 3;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 691—696, ч. 63, 64;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1887, І, стор. 186—187, ч. 4;
 • Іван Колесса, Галицько-руські народні пісні з мелодіями, зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса, «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, стор. 4_5, ч. 6;
 • Журнал «Живая старина», СПб., 1901, кн. II, стор. 294, ч. 94;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 102—103, ч. 20;
 • «Колядки», стор. 20—21;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 5—8, ч. 160, А, Б, В, Д; стор. 90 —91, В, Г.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Величання парубочої краси
 • Колядки та щедрівки парубкові
 • Календарно-обрядові пісні