Українські народні пісні

ДІБРІВНАЯ ДА ЗОЗУЛЕНЬКО
Українська народна пісня

Дібрівная да зозуленько,
Не куй рано да у діброві,
Не збуди мене да молодої —
Збудять мене да ранній тебе:
— Вставай, вставай, невістко-неробітнице!
Ти ж нашому добру некокібнице,
Ти ж нашому роду непривітнице!
Да пішли корови да й не доєні,
Пішли плугатарі не готовлені,
Пішли твої вівці по крутій гірці,
Твої корови — у діброві,
Ти ж молодая спиш у коморі;
А твої свині — на долині,
А ти молодая спиш на перині!

Походження та примітки

Дібрівная да зозуленько. БФ-1, арк. 95, № 81. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 44 аркуші наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Варіант цієї пісні знаходимо у Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 94).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 67.