Українські народні пісні

ДА ВЖЕ ВЕСНА, ДА ВЖЕ КРАСНА
Українська народна пісня

Да вже весна, да вже красна,
Да вже із стріх капле,
Молодому козакові
Мандрівочка пахне.
Мандруй, мандруй, козаченьку,
Коли мандрується,
А як тобі лихо йметься,
Мандрівка минеться.

Походження та примітки

Да вже весна, да вже красна. Записано від Єфр. Комнацької. БФ-1, арк. 83, № 6. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 12 аркуші під 6 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 55.