Українські народні пісні

ДА ЗАБАРНІЇ ДРУЖЕЧКИ
Українська народна пісня

Да забарнії дружечки,
Забарились у хаті.
На дворі коня украли,
На Дунай замчали.

Походження та примітки

Да забарнії дружечки. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 28. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 84.