Українські народні пісні

ДА ЙШОВ АНТОНЕЧКО ЧЕРЕЗ ЛУГ
Українська народна пісня

Да йшов Антонечко через луг,
Да й поламав калиночки скільки змуг,
Да й накидав Мариночці у припіл:
— Оце тобі, Мариночко, калина,
Щоб була веселая твоя родина.

Походження та примітки

Да йшов Антонечко через луг. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 52. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 87.