Українські народні пісні

ДА НЕ ВТІШАЙТЕСЯ, ВОРОГИ
Українська народна пісня

Да не втішайтеся, вороги,
Заробила Мариночка пироги:
Хоть не пшеничнії,
Дак ячнії —
Своєму родові подячнії!

Походження та примітки

Да не втішайтеся, вороги. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 49. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 86.