Українські народні пісні

ДА НЕВІСТКО, НАША ЖДАНКО
Українська народна пісня

Да невістко, наша жданко!
Да не вік ми тебе ждали —
Ледве тебе дождали.

Походження та примітки

Да невістко, наша жданко. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 3. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 86.