Українські народні пісні

ДА НОВАЯ КРИНИЧЕНЬКА В СИНЄ МОРЕ ВПАЛА
Українська народна пісня

Да новая криниченька в синє море впала,
Молодая дівчинонька з моря воду брала.
На ту пору, на то время козак коня напував,
З молодою дівчиною вірне слово розмовляв:
— Ой молодая дівчинонько, чи ти підеш за мене?
Вона стала, одказала: «Сей год заміж не піду,
Бо я ростом невеличка і літами молода».
— Ой ізсушила, сокрушила молодого козака,
Ізсушила, сокрушила і довіку, до кінця.

Походження та примітки

Да новая криниченька в синє море впала. Записано від Марусі Іськрихи (прізвище співачки написано нерозбірливо) в 1843 році в м. Полтаві. БФ-1, арк. 34, № 105. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 130 аркуші під 105 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 93.