Українські народні пісні

ДА ПІД ВИШНЕЮ, ПІД ЧЕРЕШНЕЮ
Українська народна пісня

Да під вишнею, під черешнею
Стоїть старий з молодою, як з ягодою.

Да просилася, да молилася:
— Пусти ж мене, мій старенький, як до батоньки.

— Не пущу ж я тебе, бо зрадиш мене:
Хочеш мене, старенького, да покинути.

— Ой умри, умри ти, старі кості,
[3]жалься, боже, [з]жалься, боже, моєй молодості.

А не вмираєт, не пропадаєт,
Тілько мене, молоденьку, да не забавляєт.

Походження та примітки

ДА ПІД ВИШНЕЮ, ПІД ЧЕРЕШНЕЮ. А.

Із зб. Тверського музею з часу перед 1760 р., опублікував В. М. Перетц.

«Известия отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», М., 1907, т. XII, кн. 1, сторінка 179.

Варіанти і передруки

 • Пісня відома з українського вертепу XVIII ст.
 • М. Возняк, Початки укр. комедії, Львів, 1920, сторінка 221)
 • Н. Новиков, Полное новое собр. рос. песен, ч. 132
 • «Самый новейший отборнейший... песенник», 1799, сторінка 325
 • «Всеобщий новоизбранный песенник всех лучших рос. авторов», ч. 1
 • «Новейший и полный рос. общенародный песенник», ч. 316
 • «Новейший и отборнейший всеобщий песенник», СПб., 1812, ч. 314
 • Новейший полный всеобщий песенник», СПб., 1815, ч. 308
 • «Новейший туалетный песенник для милых девушек и любезных женщин», Орел, 1820, ч. 158
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 7
 • О. Цись, Сватання невзначай, ч. 17
 • Сб. памятников нар. творчества Сев.-Запис. края», в. 1, сторінка 101, ч. 107
 • Полный малоросс. песенник»
 • Альманах «Чайка», 1876, ч. 55
 • А. И. Рубец, Шестьдесят нар. рус. и малорусс. песен, СПб., 1880, ч. 60
 • А. Едличка, Собрание малороссийских народных песен, Полтава, 1861; СПб., 1870; М., 1885, в. II, ч. 14
 • Л. Плосайкевич і Я. Сенчик, Мелодії українських народних пісень з Поділля і Холмщини. Під редакцією С. Людкевича, з передмовою Ф. Колесси. — «Матеріали до української етнології», 1916, т. XVI., сторінка 56, ч. 151 (мелодія)
 • Українська народна пісня. Упорядкував А. Хвиля», К., 1936.
 • «Пісні та романси українських поетів, упорядкував Г. Нудьга», т. I, К., 1956, сторінка 110
 • В. Харьков, Нар. песни, 1963, сторінка 51
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 421
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 323, сторінка 11 (запис. В. Зазимков 1960 р. в селі Бобровиця на Чернігівщині)
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922.
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 507
 • Великорусс в песнях, обрядах... Материалы собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, в. I, СПб., 1898, сторінка 107.

Музичні обробки

 • Г. М. Концевич, 25 малор. трехголосных песен, в. V, 1911, сторінка 21
 • О. Васильченко, Українські народні пісні для співу в супроводі гітари, К., 1963, сторінка 39
 • Т. Безшлях, Укр. метелики, в. 2.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара