Українські народні пісні

ДА ПРИЛЕТІЛА ТЕТЕРОЧКА
Українська народна пісня

Да прилетіла тетерочка,
Не вчора, теперечка:
Тут вона сіла, пала,
Дай, Господи, щоб не встала! *

Походження та примітки

Да прилетіла тетерочка. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 3. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

* Або: Дай, Боже, щоб господинею стала! — Примітка Ф. Бодянського.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 86.