Українські народні пісні

ДА СПАСИБІ ТОБІ, СВАТЕЧКУ
Українська народна пісня

Да спасибі тобі, сватечку,
За твою кудряву м’ятечку,
За твій хрещатий барвінок,
Да за твій запашний васильок,
За твою червоную калину,
За твою чесную дитину!

Походження та примітки

Да спасибі тобі, сватечку. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 54. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 87.