Українські народні пісні

ДА СТОЇТЬ КОЗАК НАД ВОДОЮ
Українська народна пісня

Да стоїть козак над водою,
Да тримат кобзу под полою,
Та на кобзойці витинає,
Да свою долю проклинає:
— Та доле ж моя нещасная,
Та у мене жона некрасная,
Та у людей жонки, як ласточки,
А в мене женище, як помелище.
Та дала їсти без обруса,
А сама сіла, як покуса,
Та я то думал, же то свиня,
Ано то моя господиня.

Походження та примітки

ДА СТОЇТЬ КОЗАК НАД ВОДОЮ. А.

Пісня записана у XVIII ст., Теличанський зб. пісень першої половини XVIII ст., опублікував Ю. Яворський. «Новые данные для истории старинной малорус. песни и вирши», Львів, 1921, сторінка 8.

Варіанти

 • «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Pauli Zegota, т. I, Львів, 1839; т. II, Львів, 1840, сторінка 158
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінка 238
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1137
 • «Pokucie. Obraz etnograficzny. Skreślił Oskar Kolberg» t. I—II, Краків, 1883, II, сторінка 183
 • В. Гнатюк, Етнографічні матеріали з Угорської Русі, Львів, 1898, кн. II, сторінка 195
 • Гнатюк, Галицько-руські нар. легенди, кн. II, Львів, 1902, сторінка 257
 • А. И. Соболевский, Великорусс. нар. песни, т. I, СПб., 1895, сторінки 325—333
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 47, арк. 89.

Передрук

 • «Пісні та романси українських поетів, упорядкував Г. Нудьга», т. I, К., 1956, I, сторінка 122.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
 • Безгосподарні, незугарні, неохайні жінки