Українські народні пісні

ДА СТОЯЛА ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ
Українська народна пісня

Да стояла вишня-черешня,

Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір!

На тій вишні кора золотая.
Кому ж іти кору колупати?
Дівки Настіньки кору колупати.
Наколупала вона да три блюдечка,
Три блюдечка, три полумиска.
Понесла вона до золотарика:
— Золотарику, рідний братику,
Іскуй мені да три перстенька:
Первому перстеньку — женихатися,
Другому перстеньку — повінчатися,
Третьому перстеньку — на посаді сидіть,
На посаді сидіть — на милого глядіть.

Походження та примітки

ДА СТОЯЛА ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ.

Запис: З. Сидоренко в Глухівській окрузі.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 1—6, одиниця зберігання 664, аркуш 145—146.

Варіанти

 • А. Терещенко, Быт русского народа, VII, стор. 27;
 • «Чернигов. — губ. ведомости», 1854, ч. 13, стор. 102;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 391, ч. 117, стор. 394—395, ч. 123, стор. 404, ч. 130, стор. 471, ч. 40, стор. 474, ч. 48;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 455—471, ч. 34;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 88—89, ч. 26, стор. 614—615, ч. 56;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 67, ч. 6;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 147—149, ч. 217—219;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 69, ч. 1, стор. 109, ч. 9;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1906, т. 92, стор. 8—9;
 • «Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю в межах Волині», Житомир, б. р. (1911), стор. 34, ч. 85—86;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 163—167, ч. 257, А-Ж, I, К;
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 31—2, одиниця зберігання 49, аркуш 7—8 (з мелодією).

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчина збирає золоту росу (кору) і замовляє ремісникам шлюбні предмети
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні