Українські народні пісні

ДА СТОЯЛА МАРИНОЧКА
Українська народна пісня

Да стояла Мариночка
Під вінцем,
Ой чесала кісоньку
Гребінцем.
Да й упав гребінець
Під стілець.
— Подай, Антонечку,
Гребінець,
Ти ж мій вічний
Молодець.

Походження та примітки

Да стояла Мариночка. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 12. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 80.