Українські народні пісні

ДА ЧЕРЕЗ МОЇ ДА БУДИНОЧКИ ДА ОРЕЛ ВОДУ НОСИТЬ
Українська народна пісня

Да через мої да будиночки да орел воду носить,
А козаченько в матусеньки прощеніє просить:
— Да прости мене, да моя мати, я на той світ пойду,
Через тую дівчиноньку, а що вірно люблю.
— Да ти не вітер, да ти не вітер, а я не билина,
Да не зводь з ума, да не з розума, бо я не дитина.
Да ж тоді було да з ума зводить, як я була мала,
А тепер же я да більша зросла, да й розумна (стала)...*
(Як ти будеш, козаченьку, з мене сміятися,
То дам тобі лиха стиха в воді напитися).
Да хоч не я дам, хоч не я дам, таки дасть моя ненька,
Да й засохнеш, да й зов’янеш, та як та опенька.
Хоч не я дам, хоч не я дам, таки дасть моя мати,
Да таки тобі вийде лихо із нашої хати.
Хоч я не дам, хоч я не дам, таки дасть моя сестра,
Да таки тобі лихо вийде з нашого двора.
Хоч не я дам, хоч не я дам, таки дасть моя тітка,
Да ізсохнеш, ізов’янеш, як липова квітка.
Да на постелі лежатимеш, смерті бажатимеш,
Смерть до тебе не пристане, здоров’я не стане.

Походження та примітки

Да через мої да будиночки да орел воду носить. БО, од. зб. 188, арк. 41. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

До другої частини цієї пісні близький поплутаний контамінований варіант у записі Ф. Бодянського. БФ-1, арк. 90, № 56. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 41 аркуші під 56 номером наведена дана пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

* В цьому місці автограф пошкоджений.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 101.