Українські народні пісні

ДАЛА МЕНІ МАМА КОРОВУ
Українська народна пісня

Дала мені мама корову
Та й на мою бідну голову:
До корови треба рано встати,
А я люблю до полудня спати.

Ціле літо хлопці доїли,
А на зиму вовчики з’їли,
Щоб но мені мама здорова —
Буде мені друга корова.

Походження та примітки

ДАЛА МЕНІ МАМА КОРОВУ. Б.

Запис. Іван Кацавал 1919 р. в селі Лютівка Збаразького повіту на Тернопільщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 6—8, арк. 377.

Варіанти

  • И. Сахаров, Сказания русского народа, СПб., 1841, т. 1, кн. 3, сторінка 97, ч. 27 (рос. варіант)
  • Михаил Врабель, Русский соловей, Собрание народных песней на разных угро-русских наречиях, Ужгород, 1890, сторінка 31
  • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 54
  • «Этнографические сведения о Подольской губернии», в. 1, 1869, сторінка 51, ч. 4
  • Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР, фонд3, одиниця зберігання 817, арк. 117 (запис. кінця XIX ст.).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Безгосподарні, незугарні, неохайні жінки