Українські народні пісні

ДЕ Ж ВИ, БОЯРЕ, БУВАЛИ
Українська народна пісня

— Де ж ви, бояре, бували,
Що ви, бояре, видали?
— Ой ми були в ліску
Да й поймали лиску:
Чорную, волохатую,
Хорошую да чубатую!

Походження та примітки

Де ж ви, бояре, бували. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 3. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 85.