Українські народні пісні

Де купало ночувало

Купальська

Де купало ночувало?
Купало на Йвано!
Ночувало воно у борку на клинку.
Купало на Йвано!
Ой що ж воно да вечеряло?
Купало на Йвано!
Вечеряло ж воно: хрущі в борщі.
Купало на Йвано!
Хрущі в борщі, комарі в юшці.
Купало на Йвано!
Комарі в юшці, жуки в капусті!

Походження та примітки

ДЕ КУПАЛО НОЧУВАЛО?

Записав З. Сидоренко в Глухівському повіту Рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 1 — 6, одиниця зберігання 664, аркуш 152.

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні