Українські народні пісні

ДИВИСЯ-НО, ДІВКО

Дивися-но, дівко,
Несе сестру дідько.
Сестра з братовою
Над твою головою
Віночок іздіймати,
Серпаночку накладати.

Походження та примітки

Дивися-но, дівко. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 138.

Мелодія А ДЕ ЦЕЇ ДІВЧИНОНЬКИ МАТИ

Останні два рядки співаються на мелодію двох попередніх.

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Покривання молодої
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні