Українські народні пісні

ДОМА ЛЕЖИТЬ ДІВЧИНОНЬКА
Українська народна пісня

Дома лежить дівчинонька в маминих перинах,
А козачок молоденький — на глибоких долинах.
Дівчинонька молоденька зимной води просить,
А над бідним козаченьком ворона голосить.
Над дівчинов молоденьков отець, мати плаче,
Над козаком ізраненим чорний ворон краче.
«Не крач, не крач так сумненько, чорний вороночку,
Понад мою кервавую молод головочку!
А полети додомоньку, скажи дівчиноньці,
Що я марне тут загибнув в зелен муравоньці».
«Як ся наїм твого м’яса, вип’ю очі твої,
Аж тогді я полечу к діві молодої».

Походження та примітки

Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІІ, отд. 1. М., 1878., с. 46-47 (Буковина).